[:vi]

hạt óc chó nứt vỏ

[:en]

hạt óc chó nứt vỏ

[:]