[:vi]

hat óc chó nguyên vỏ

[:en]

hat óc chó nguyên vỏ

[:]