[:vi]

hạnh nhân rang bơ

[:en]

hạnh nhân rang bơ

[:]