[:vi]

Services

[:en]

Services

[:]

(Tiếng Việt) Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức hàng năm. Năm nay By Tran & Do tiếp tục tham gia triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

The 2017 Dinh Dau Spring Fair in the supply of Vietnamese Soviet culture – 91 Tran Hung Dao str, Hanoi

BY TRAN & DO is honored to accompany Olympia High School #theOlympiaschool successfully organized the winter festival with the purpose of raising funds to build a toilet for the Sung Phai kindergarten in Lai Chau province.

BY TRAN & DO with the Macadamia brand Queen was honored to be awarded the “Most Impressive Vietnam Store FoodExpo 2016”

[:vi]

Sản Phẩm

By Tran & Do © 2024. All rights reserved.

[:en]

By Tran & Do © 2024. All rights reserved.

[:]