Home Page

BY TRAN & DO

Sức khoẻ con người là giá trị cốt lõi

 

By Tran & Do

Được thành lập vào năm 2016, chúng tôi là những nhà sáng chế trẻ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nông sản. Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, nhằm đưa khoa học ứng dụng công nghệ mới vào việc chăm sóc sức khoẻ cho con người, đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam.

Giới thiệu về By Tran & Do

logo_white

SẢN PHẨM

BY TRAN & DO

w1

SẢN PHẨM

Hạt Macadamia được coi là loại hạt ngon nhất, nhiều công chăm sóc nhất và là loại mắc nhất thế giới. Vì vậy chúng được gọi là hoàng hậu..

Xem Chi Tiết

HOẠT ĐỘNG

BY TRAN & DO

HOẠT ĐỘNG

Được thành lập vào năm 2016, chúng tôi là những nhà sáng chế trẻ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nông sản. Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, nhằm đưa khoa học ứng dụng công nghệ mới vào việc chăm sóc sức khoẻ cho con người, đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam.

Họat động By Tran & Do

image2